ID Name Structure References (top 5) Molecular Target(s)
1ID:6789
ZHEBEININE

Freqency:
in 1 ingredients:

 • 827
 • in 12 recipes:

 • 20
 • 30
 • 61
 • 63
 • 74
 • 241
 • 252
 • 289
 • 309
 • 311
 • 312
 • 324

 • Properties
  C27H45NO3    431.66

  1:  Jin XQ, Yan MM, Huang EX, Xu YJ, Gu YJ, Cui DB, Lin SY, Xu DM.
  [Chemical constituents of Eupolyphaga sinensis Walkre]
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
  1993;  18(6): 355-6, 382-3

  2:  Zhang JX, Ma GE, Lao AN, Xu RS.
  [Studies on chemical constituents of Fritillaria thunbergii Miq.]
  Yao Xue Xue Bao.    impact factor:   0
  1991;  26(3): 231-3

   
  Time used: 125 milliseconds.

  Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005