Ingredient ID 101 
Chinese Pronunciation BAIHUASHESHECAO 
English Name Spreading Hedyotis Herb  
Latin Name Herba Hedyotis Diffusae  
Aliases SheSheCao
ZhuYeCai
SheLiCao  
Cancers Digestivetract
Liver
Lymphoma
Cervical
Larynx
Intestine
Anus
Chorioepithelioma  
Identified Compounds
2

order by name

1. P-coumaric Acid

   C9H8O3   164.16
  ID:1290

2. Caryophyllin

   C30H48O3   456.71
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:4842

 
Recipes that contain
BAIHUASHESHECAO
 1. 5      DiAiWan
 2. 6      QingGenPian
 3. 9      LongHuBaiSheTang
 4. 19      LiQiJiangNiTang
 5. 20      LiWeiHuaJieTang
 6. 21      LiWeiTongGuanTang
 7. 32      ShuangTengShuangShenTang
 8. 33      SheLiTang
 9. 45      YuanBaoCaoTang
 10. 47      BaiSheGanChanTang
 11. 49      GuiSheTang
 12. 51      ErShenErDongTang
 13. 53      FuZhengGongAiTang
 14. 61      QingDuLiFeiTang
 15. 62      LiangGenSanCaoTang
 16. 63      LianTengBaiSheTang
 17. 64      SheGenTang
 18. 65      HeCheTang
 19. 73      ShengJinJieDuYin
 20. 79      GongJingAiFang
 21. 88      BaYueZhaTang
 22. 97      XiaoLiuFang
 23. 112      HuangLouTang
 24. 114      ErChongHeJi
 25. 126      PangGuangTang
 26. 127      ErJiTang
 27. 129      QiangSheTang
 28. 131      SheSangTang
 29. 135      PangGuangAiFangWu
 30. 137      PiAiJing
 31. 152      710JianJi
 32. 156      BaiXueBingFangEr
 33. 159      SheSheCaoTang
 34. 160      BaiXueBingFangSan
 35. 161      ZhuGouLongSheTang
 36. 162      JiangNanBaiHuaTang
 37. 168      LinBaRouLiuFang
 38. 188      LuanChaoAiFang
 39. 190      LuanChaoAiFangSan
 40. 193      HouAiFang
 41. 196      LongSheDianSheTang
 42. 199      ZiGongJiLiuFangSan
 43. 202      GangMenAiFang
 44. 209      DiAiWan
 45. 210      FuFanQingGenPian
 46. 214      LongHuBaiSheTang
 47. 223      LiQiJiangNiTang
 48. 230      WuGongGongDuTang
 49. 234      FuFangLaoShaJian
 50. 235      LiangGenTang
 51. 241      LiWeiKangAiTang
 52. 241      LiWeiKangAiTang
 53. 251      SheLianTang
 54. 251      SheLianTang
 55. 253      FuFangShanCiGuTang
 56. 255      TengHuTang
 57. 256      FuFangSheSheCaoTang
 58. 259      WeiAiFang
 59. 260      ChanPiWoShuTang
 60. 263      ShuangTengShuangShenTang
 61. 264      SheLiTang
 62. 272      FuZhengKangAiTang
 63. 272      FuZhengKangAiTang
 64. 276      FuFangYuanBaoCaoTang
 65. 278      BaiSheQianChanTang
 66. 278      BaiSheQianChanTang
 67. 280      GuiSheTang
 68. 280      GuiSheTang
 69. 283      ErJiaTang
 70. 284      GanAiFang
 71. 284      GanAiFang
 72. 287      FuFangYinChenTang
 73. 288      WuHuTang
 74. 289      LongDanXieGanTang
 75. 289      LongDanXieGanTang
 76. 291      YiQiZiYinTang
 77. 291      YiQiZiYinTang
 78. 291      YiQiZiYinTang
 79. 294      SheLianTang
 80. 296      SheLianDouGenTang
 81. 297      WoChaiTang
 82. 299      ErShenErDongTang
 83. 301      FuZhengGongAiTang
 84. 309      QingDuLiFeiTang
 85. 309      QingDuLiFeiTang
 86. 310      LiangGenSanCaoTang
 87. 311      LianTengBaiSheTang
 88. 312      SheGenTang
 89. 314      HeCaoTang
 90. 315      FuFangTieShuYeTang
 91. 323      ShengJinJieDuYin
 92. 327      SheLianLiangShenTang
 93. 327      SheLianLiangShenTang
 94. 331      BiAiFang
 95. 334      MiZhiBiAiYin
 96. 338      64Fang
 97. 340      GongJingAiFang
 98. 340      GongJingAiFang
 99. 340      GongJingAiFang
 100. 356      FuFangShanDouGenJinGaoFen
 101. 359      GongJingAiJian(Yin)
 102. 362      HeYueSan
 103. 363      GongJingYiHaoSan
 104. 368      FuFangBaYueZhaTang
 105. 374      TianZaoFen
 106. 377      XiaoLiuFang
 107. 381      RuAiFang
 108. 385      RuAiFang
 109. 389      HuangLouTang
 110. 391      ErChongHeJi
 111. 405      XinDanPangGuangTang
 112. 406      FuFangErJiTang
 113. 408      QiangSheTang
 114. 410      SheSangTang
 115. 410      SheSangTang
 116. 413      PiAiJing
 117. 436      701Jian
 118. 442      YiQiZiYinJieDuTang
 119. 445      MaHuangTang
 120. 446      BaiXueBingFangII
 121. 446      BaiXueBingFangII
 122. 446      BaiXueBingFangII
 123. 451      ShaAiQiHaoJian
 124. 453      FuFangSheCaoTang
 125. 455      BaiXueBingFangIII
 126. 456      ZhuGouLongSheTang
 127. 457      BaiHuaTang
 128. 459      BaiXueBingFangIV
 129. 460      JiangNanBaiHuaTang
 130. 473      HuaYuBuSuiTang
 131. 480      LongSheDianSheTang
 132. 483      ZiGongJiLiuFangIII
 133. 485      LuanCaoAiFang
 134. 489      GangMenAiFang
 135. 490      XianWeiRouLiuFang
 136. 491      ShiGuanAiFangIV
 137. 503      WeiAiCanKaoFangI
 138. 505      WeiAiCanKaoFangIII
 139. 507      WeiAiCanKaoFangV
 140. 511      ChangAiCanKaoFangIV
 141. 514      ChangAiCanKaoFangVII
 142. 515      GanAiFangIII
 143. 516      GanAiFangIV
 144. 517      HaiBanHeJi
 145. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Gao ZM, Fan ZC, Yun Y.
[Clinical and experimental research on prevention and treatment of child reversal respiratory tract infection by feibao]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  11(4): 206-8, 196

 

Responsed in 1812 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005