Ingredient ID 212 
Chinese Pronunciation XIAKUCAO 
English Name Common Selfheal Fruit-spike  
Latin Name Spica Prunellae  
Aliases DengLongTouCao
BangZhuTouCao
DaTouHua
LangTouCao
XiaKuQiu
BangTouCao
BaiHuaCao(HeBei)
FengWoCao(FuJian)  
Cancers Uterus
Thyroid
Breast
Lymphoma  
Identified Compounds
9

order by name

1. Cyanidin

   C15H11O6   287.25
  ID:1380

2. Delphinidin

   C15H11O7   303.24
  ID:1588

3. Hyperin

   C21H20O12   464.38
  ID:3332

4. Rutin

   C27H30O16   610.52
  ID:5638

5. Malol

   C30H48O3   456.71
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:6552

6. D-camphor

   C10H16O   152.24
  ID:7132

7. Prunellin

      

8. Spinasterol

   C29H48O   412.69
  ID:8450

9. Stigmast-7-en-3beta-ol

   C29H50O   414.71
  ID:8454

 
Recipes that contain
XIAKUCAO
 1. 1      KangAiYiWan
 2. 3      KangAiTang
 3. 19      LiQiJiangNiTang
 4. 29      ErJiaoTang
 5. 33      SheLiTang
 6. 41      FuZhengKangAiTang
 7. 44      ShenZaoTang
 8. 50      ChanLongPian
 9. 51      ErShenErDongTang
 10. 55      ErXianTang
 11. 56      FeiAiFang
 12. 57      QingFeiYiAiTang
 13. 58      FoJiaCaoTang
 14. 61      QingDuLiFeiTang
 15. 62      LiangGenSanCaoTang
 16. 64      SheGenTang
 17. 68      BiYiFang
 18. 69      SanChongTang
 19. 71      DiBoTang
 20. 75      BanZhiLianTangEr
 21. 82      ZhengAiPian
 22. 84      GongJingAiFangEr
 23. 97      XiaoLiuFang
 24. 101      RuAiFang
 25. 102      GuaLouGongYinTang
 26. 105      RuAiFangSan
 27. 106      ErDanTang
 28. 108      RuXianAiCanKaoFang
 29. 112      HuangLouTang
 30. 113      HuangBaiTang
 31. 115      LiangGenYiShenTang
 32. 116      ErRenTangEr
 33. 117      LongGuTang
 34. 120      XuanShenTang
 35. 121      ShanLongTang
 36. 122      QuYuSanJieTang
 37. 160      BaiXueBingFangSan
 38. 162      JiangNanBaiHuaTang
 39. 163      ErHuaErJiSan
 40. 167      YiAiPian
 41. 168      LinBaRouLiuFang
 42. 172      LaoLiuTang
 43. 177      LuNeiCanKanFangEr
 44. 179      LuNeiCanKanFangSi
 45. 180      LuNeiCanKanFangWu
 46. 181      HaoXiongRuMoSan
 47. 192      XiaJinTang
 48. 195      SaiXianAiFang
 49. 197      ZiGongJiLiuFang
 50. 198      ZiGongJiLiuFangEr
 51. 202      GangMenAiFang
 52. 204      KangAiYiWan
 53. 206      KangAiTang
 54. 206      KangAiTang
 55. 223      LiQiJiangNiTang
 56. 228      ShiGuanAiFang
 57. 230      WuGongGongDuTang
 58. 247      ErJiaoTang
 59. 256      FuFangSheSheCaoTang
 60. 258      GongJianWan
 61. 260      ChanPiWoShuTang
 62. 264      SheLiTang
 63. 272      FuZhengKangAiTang
 64. 275      ShenZaoTang
 65. 278      BaiSheQianChanTang
 66. 281      FuFangChanLongPian
 67. 283      ErJiaTang
 68. 284      GanAiFang
 69. 284      GanAiFang
 70. 288      WuHuTang
 71. 289      LongDanXieGanTang
 72. 291      YiQiZiYinTang
 73. 293      FuFangDanShenTang
 74. 296      SheLianDouGenTang
 75. 299      ErShenErDongTang
 76. 300      FeiAiXiaoTang
 77. 303      ErXianTang
 78. 304      FengAiFang
 79. 305      QingFeiYiAiTang
 80. 306      FuFangFuJiaCaoTang
 81. 309      QingDuLiFeiTang
 82. 309      QingDuLiFeiTang
 83. 310      LiangGenSanCaoTang
 84. 312      SheGenTang
 85. 315      FuFangTieShuYeTang
 86. 316      BiShangXiaFang
 87. 318      BiYiFang
 88. 319      SanChongCao
 89. 321      DiBaiTang
 90. 325      FuFangBanZhiLianTang
 91. 330      FuFangShiDaGongLaoTang
 92. 331      BiAiFang
 93. 344      ZhengAiPian
 94. 344      ZhengAiPian
 95. 346      GongJingAiFang
 96. 377      XiaoLiuFang
 97. 381      RuAiFang
 98. 382      GuaLouGongYingTang
 99. 385      RuAiFang
 100. 388      ErDanTang
 101. 389      HuangLouTang
 102. 390      HuangBaiTang
 103. 392      LiangGenYiShenTang
 104. 393      ErRenTang
 105. 394      LongGuTang
 106. 397      FuFangXuanShenTang
 107. 398      ShanLongTang
 108. 399      HuangGuTang
 109. 400      HuangGuTangII
 110. 401      QuYuSanJieTang
 111. 455      BaiXueBingFangIII
 112. 459      BaiXueBingFangIV
 113. 459      BaiXueBingFangIV
 114. 460      JiangNanBaiHuaTang
 115. 462      ErHuaErJiSan
 116. 466      YiAiPian
 117. 467      NaoLiuTang
 118. 472      HaoQiongRuMoSan
 119. 476      ZhiFangLiuFang
 120. 477      SaiXianAiFang
 121. 481      ZiGongJiLiuFang
 122. 482      ZiGongJiLiuFangII
 123. 488      XianAiFang
 124. 489      GangMenAiFang
 125. 493      ShiGuanAiFangV
 126. 505      WeiAiCanKaoFangIII
 127. 513      ChangAiCanKaoFangVI
 128. 519      GanAiFangVI
 129. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Fung YS, Tung HS.
Application of capillary electrophoresis for organic acid analysis in herbal studies.
Electrophoresis.    impact factor:   3.447
2001;  22(11): 2242-50

2:  Yoo BH, Lee BH, Kim JS, Kim NJ, Kim SH, Ryu KW.
Effects of Shikunshito-Kamiho on fecal enzymes and formation of aberrant crypt foci induced by 1,2-dimethylhydrazine.
Biol Pharm Bull.    impact factor:   .844
2001;  24(6): 638-42

3:  Li J, Chen Y.
[Literature researches of Herba Lagopsis]
Zhonghua Yi Shi Za Zhi.    impact factor:   0
2001;  31(2): 113-4

4:  Yan H, Zhao L, Zhu D, Ding L.
[Determination of oleanolic acid and ursolic acid in spica Prunellae by derivative GC method]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1999;  24(12): 744-5, 764

 

Responsed in 1969 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005