Ingredient ID 530 
Chinese Pronunciation CAOHECHE 
English Name Bistorta Rhizom  
Latin Name Rhizoma Bistortae  
Aliases KuangBanChongLou
DuJiaoLian(YunNan,GuangXi)
JiuDaoKu(SiChuan)
QiYeYiZhiHua  
Cancers  
Identified Compounds
3

order by ID

1. Dioscin

   C45H72O16   869.05
  ID:1942

2. Pariphyllin

   C44H70O16   855.02
  ID:4987

3. Pariphyllin B

   C50H80O21   1017.16
  ID:7549

 
Recipes that contain
CAOHECHE
 1. 1      KangAiYiWan
 2. 61      QingDuLiFeiTang
 3. 65      HeCheTang
 4. 79      GongJingAiFang
 5. 82      ZhengAiPian
 6. 84      GongJingAiFangEr
 7. 149      SanCaiFengShuiDan
 8. 182      HuaYuBuShuiTang
 9. 204      KangAiYiWan
 10. 309      QingDuLiFeiTang
 11. 314      HeCaoTang
 12. 340      GongJingAiFang
 13. 340      GongJingAiFang
 14. 341      Qi(San)PinDing
 15. 344      ZhengAiPian
 16. 344      ZhengAiPian
 17. 346      GongJingAiFang
 18. 433      SanCaiFengSuiDan
 19. 442      YiQiZiYinJieDuTang
 20. 473      HuaYuBuSuiTang
 21. 493      ShiGuanAiFangV
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 922 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005