Ingredient ID 603 
Chinese Pronunciation HANXINCAO 
English Name Indian Skullcap Herb  
Latin Name Herba Scutellariae Indicae  
Aliases XiangTianZhan
DingChuangCao
YouDengZhan
BuShaoCao
XiaoHuaCao
DaLiCao
ErWaCao
ShunJinCao
TiaoGengCao
HongYeLiTouJian
DaYeBanLianZhi
HuYaoHuang  
Cancers  
Identified Compounds
1

order by ID

1. Scutellarein

   C15H10O6   286.24
  ID:5775

 
Recipes that contain
HANXINCAO
  1. 5      DiAiWan
  2. 7      KangDuHeJi
  3. 209      DiAiWan
  4. 211      KangDuHeJi
  5. 334      MiZhiBiAiYin
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 218 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005