Ingredient ID 693 
Chinese Pronunciation NEIJIN 
English Name n/a 
Latin Name n/a 
Aliases  
Cancers  
Identified Compounds
0

order by name

 
Recipes that contain
NEIJIN
 1. 22      JianPiLiQiTang
 2. 30      ShenShuQiSheTang
 3. 232      ShiGuanAiFangII
 4. 232      ShiGuanAiFangII
 5. 236      ZhiAiWan
 6. 241      LiWeiKangAiTang
 7. 241      LiWeiKangAiTang
 8. 241      LiWeiKangAiTang
 9. 248      LiangShenTang
 10. 252      ShenShuQiSheTang
 11. 257      AiNingQiHaoWan
 12. 259      WeiAiFang
 13. 287      FuFangYinChenTang
 14. 288      WuHuTang
 15. 296      SheLianDouGenTang
 16. 308      SongMuTang
 17. 311      LianTengBaiSheTang
 18. 346      GongJingAiFang
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 203 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005