Ingredient ID 707 
Chinese Pronunciation PUGONGYIN 
English Name Dandelion  
Latin Name Taraxacum Mongolicum Hand.-mazz.  
Aliases HuangHuaDiDing
PoPoDing
NaiZhiCao
PuGongCao
DiDing
HuangHuaCao
HuangHuaSanQi
MaoLuoPo
ShuangYingPoDi
GuGuDing  
Cancers  
Identified Compounds
4

order by name

1. Choline

   C5H14NO   104.17
  ID:1034

2. Inulin

   C24H42O21   666.58
  ID:3392

3. Taraxasterol

   C30H50O   426.72
  ID:6107

4. Pectin

      

 
Recipes that contain
PUGONGYIN
 1. 36      ShanJiaKuShenTang
 2. 49      GuiSheTang
 3. 52      FuRongFeiAiXiao
 4. 56      FeiAiFang
 5. 57      QingFeiYiAiTang
 6. 85      LianLingTang
 7. 102      GuaLouGongYinTang
 8. 105      RuAiFangSan
 9. 114      ErChongHeJi
 10. 122      QuYuSanJieTang
 11. 153      KangBaiHeJi
 12. 182      HuaYuBuShuiTang
 13. 196      LongSheDianSheTang
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 844 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005