Ingredient ID 738 
Chinese Pronunciation SHENGDI 
English Name n/a 
Latin Name n/a 
Aliases DiSui
YuanDiSheng
NiuNaiZi
PoPoNai
GouNaiZi
ShanBaiCai
JiuHuHua
ShanYuGen  
Cancers  
Identified Compounds
5

order by ID

1. Glutinoside

   C15H23ClO10   398.79
  ID:2690

2. Ionone Glucosides

      

3. Rehmaglutin

      

4. Rehmaionoside

      

5. Stachyose

   C24H42O21   666.57
  ID:5977

 
Recipes that contain
SHENGDI
 1. 57      QingFeiYiAiTang
 2. 64      SheGenTang
 3. 67      DiXuanTang
 4. 71      DiBoTang
 5. 72      FangFengXinYiTang
 6. 73      ShengJinJieDuYin
 7. 75      BanZhiLianTangEr
 8. 107      ChongMaiYin
 9. 109      RuXianAiCanKaoFangEr
 10. 121      ShanLongTang
 11. 126      PangGuangTang
 12. 127      ErJiTang
 13. 130      PangGuangAiFang
 14. 149      SanCaiFengShuiDan
 15. 156      BaiXueBingFangEr
 16. 158      SanShenTang
 17. 160      BaiXueBingFangSan
 18. 182      HuaYuBuShuiTang
 19. 195      SaiXianAiFang
 20. 206      KangAiTang
 21. 231      KangAiSan(Wan, Gao)
 22. 289      LongDanXieGanTang
 23. 300      FeiAiXiaoTang
 24. 301      FuZhengGongAiTang
 25. 305      QingFeiYiAiTang
 26. 308      SongMuTang
 27. 312      SheGenTang
 28. 313      FeiAiFang
 29. 317      BiAiFang
 30. 321      DiBaiTang
 31. 322      FangFengXinYiTang
 32. 323      ShengJinJieDuYin
 33. 325      FuFangBanZhiLianTang
 34. 327      SheLianLiangShenTang
 35. 327      SheLianLiangShenTang
 36. 329      BiAiFang
 37. 331      BiAiFang
 38. 333      BiAiFangII
 39. 340      GongJingAiFang
 40. 359      GongJingAiJian(Yin)
 41. 398      ShanLongTang
 42. 405      XinDanPangGuangTang
 43. 406      FuFangErJiTang
 44. 406      FuFangErJiTang
 45. 409      PangGuangAiFang
 46. 409      PangGuangAiFang
 47. 433      SanCaiFengSuiDan
 48. 437      BaiXueTang
 49. 437      BaiXueTang
 50. 438      KangBaiHeJi
 51. 441      BaiXueBingFang
 52. 446      BaiXueBingFangII
 53. 447      BaWeiTang
 54. 449      FuFangZhuYangYangTang
 55. 452      SanShenTang
 56. 455      BaiXueBingFangIII
 57. 458      XiJiaoDiHuangTang
 58. 473      HuaYuBuSuiTang
 59. 473      HuaYuBuSuiTang
 60. 477      SaiXianAiFang
 61. 508      ChangAiCanKaoFangI
 62. 527      GanAiCanKaoFangVIII
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 391 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005