Ingredient ID 79 
Chinese Pronunciation SHIJIANCHUAN 
English Name Chinese Sage Herb  
Latin Name Herba Salviae Chinensis  
Aliases ShiDaChuan
ZiShen
YueXiaHong  
Cancers Esophagus
Stomach
Lung  
Identified Compounds
6

order by name

1. Alpha-boswellic Acid

   C30H48O3   456.71
  ID:692

2. 3, 4-dihydroxybenzyl Aldehyde

   C7H6O3   138.12
  ID:1788

3. Caryophyllin

   C30H48O3   456.71
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:4842

4. Beta-sitosterol

   C29H50O   414.71
  ID:5884

5. Stachyose

   C24H42O21   666.57
  ID:5977

6. Ursolic Acid

   C30H48O3   456.7
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:8488

 
Recipes that contain
SHIJIANCHUAN
 1. 38      BanZhiLianTang
 2. 45      YuanBaoCaoTang
 3. 55      ErXianTang
 4. 57      QingFeiYiAiTang
 5. 101      RuAiFang
 6. 122      QuYuSanJieTang
 7. 172      LaoLiuTang
 8. 194      ShengDaiAiFang
 9. 195      SaiXianAiFang
 10. 199      ZiGongJiLiuFangSan
 11. 203      JinFuKang
 12. 239      ErShenTang
 13. 239      ErShenTang
 14. 249      TengLongTang
 15. 255      TengHuTang
 16. 276      FuFangYuanBaoCaoTang
 17. 291      YiQiZiYinTang
 18. 291      YiQiZiYinTang
 19. 293      FuFangDanShenTang
 20. 294      SheLianTang
 21. 303      ErXianTang
 22. 303      ErXianTang
 23. 305      QingFeiYiAiTang
 24. 313      FeiAiFang
 25. 381      RuAiFang
 26. 401      QuYuSanJieTang
 27. 459      BaiXueBingFangIV
 28. 467      NaoLiuTang
 29. 474      GuLiuSan
 30. 477      SaiXianAiFang
 31. 483      ZiGongJiLiuFangIII
 32. 491      ShiGuanAiFangIV
 33. 499      ShiGuanAiCanKaoFangV
 34. 508      ChangAiCanKaoFangI
 35. 513      ChangAiCanKaoFangVI
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 890 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005