Ingredient ID 827 
Chinese Pronunciation ZHEBEI 
English Name Thunberg Fritillary Bulb  
Latin Name Bulbus Fritillariae Thunbergii  
Aliases XiangBei
DaBei
ZhuBei
TuBei
YuanBaoBei
SuBei  
Cancers  
Identified Compounds
13

order by name

1. Peimine

   C27H45NO3   431.66
  ID:5020

2. Peiminine

   C27H43NO3   429.64
  ID:5021

3. Peiminoside

   C33H55NO8   593.8
  ID:5022

4. Peimisine

   C27H41NO3   427.62
  ID:5023

5. Zhebeinine

   C27H45NO3   431.66
  ID:6789

6. Peimidine

      

7. Peimiphine

      

8. Peimitidine

      

9. Propeimin

      

10. Verticinone

   C27H43NO3   429.64
  ID:7784

11. Verticine

   C27H45NO3   431.65
  ID:8491

12. Zhebeinone

   C27H43NO3   429.64
  ID:8499

13. Zheberine

   C27H45NO3   431.65
  ID:8500

 
Recipes that contain
ZHEBEI
 1. 20      LiWeiHuaJieTang
 2. 30      ShenShuQiSheTang
 3. 61      QingDuLiFeiTang
 4. 63      LianTengBaiSheTang
 5. 74      ZiCaoGenTang
 6. 241      LiWeiKangAiTang
 7. 252      ShenShuQiSheTang
 8. 289      LongDanXieGanTang
 9. 309      QingDuLiFeiTang
 10. 311      LianTengBaiSheTang
 11. 312      SheGenTang
 12. 324      FuFangZiCaoGenTang
 

Available references (order by impact factor):

1:  Zheng C, Ji L, Chen G, Chen J, Tang Z.
[Quality standard of tanre kesou granules]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1996;  21(6): 348-50, 383

2:  Jin ZC, Qian J.
[Inhibitory effects of fifteen kinds of Chinese herbal drugs, vegetables and chemicals on SOS response]
Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  28(3): 147-50

3:  Sun W, Sha Z, Yan Z.
[Identification of Chinese drugs by fluorescence spectrum]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(6): 326-8, 381

 

Responsed in 844 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005