Ingredient ID 83 
Chinese Pronunciation LONGKUI 
English Name Black Nightshade Herb  
Latin Name Herba Solani Nigri  
Aliases YeQie
YeHaiJiao
KuKui
YeLaHu
TianLunCao  
Cancers Lung
Stomach
Liver
Bladder
Digestivetract  
Identified Compounds
11

order by name

1. Diosgenin

   C27H42O3   414.63
  ID:1945

2. Solamargine

   C45H73NO15   868.06
NSC# 407810 Activity (<10uM)
  ID:5904

3. Solasonine

   C45H73NO16   884.06
NSC# 82149 Activity (but inactive >10uM)
  ID:5915

4. Tigogenin

   C27H44O3   416.64
  ID:6303

5. Vitamin A

   C20H30O   286.46
NSC# 122759 Activity (<1uM)
  ID:6657

6. Vitamin C

   C6H8O6   176.12
  ID:6663

7. Delta-solanifrine

   C45H73NO15   868.06
  ID:7148

8. Epsilon-solanigrine

   C38H61NO12   723.89
  ID:7217

9. Solanigridine

      

10. Solasodamine

      

11. Solavilline

      

 
Recipes that contain
LONGKUI
 1. 9      LongHuBaiSheTang
 2. 48      DangGuiLiGanTang
 3. 50      ChanLongPian
 4. 86      LongKuiTang
 5. 93      ZiLongLianTang
 6. 122      QuYuSanJieTang
 7. 128      LongSheYangQuanTang
 8. 151      BaiXueBingFang
 9. 161      ZhuGouLongSheTang
 10. 194      ShengDaiAiFang
 11. 196      LongSheDianSheTang
 12. 201      ZiGongJiLiuFangWu
 13. 214      LongHuBaiSheTang
 14. 238      ShiGuanAiFangIII
 15. 249      TengLongTang
 16. 251      SheLianTang
 17. 259      WeiAiFang
 18. 279      DangGuiLiGanTang
 19. 279      DangGuiLiGanTang
 20. 281      FuFangChanLongPian
 21. 288      WuHuTang
 22. 291      YiQiZiYinTang
 23. 298      LongSheBaiYingTang
 24. 304      FengAiFang
 25. 341      Qi(San)PinDing
 26. 366      FuFangLongKuiTang
 27. 373      ZiLongLianTang
 28. 374      TianZaoFen
 29. 401      QuYuSanJieTang
 30. 407      LongSheYangQuanTang
 31. 435      BaiXueBingFang
 32. 451      ShaAiQiHaoJian
 33. 456      ZhuGouLongSheTang
 34. 480      LongSheDianSheTang
 35. 486      ZiGongJiLiuFangV
 36. 503      WeiAiCanKaoFangI
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 547 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005