Recipes found: 527
ID Recipe(Chinese Pronunciation) Medical Treatment of Cancers Ingredients
(Latin Name)
Ingredients
(English Name)
Ingredients
(Chinese Pronunciation)
Ingredients
(Quantity [g])
1506San(Shuan)Cervix
 1. Sal Ammoniaci
 2. null
 3. null
 4. Moschus
 5. Radix Notoginseng
 6. null
 1. Sal Ammoniaci
 2. null
 3. null
 4. Musk
 5. Sanchi
 6. null
 1. NaoSha
 2. HongShengDan
 3. MeiPian
 4. SheXiang
 5. SanQi
 6. ShengGuanZhong
 1. 15
 2. 2.5
 3. 2.5
 4. 2.5
 5. 15
 6. 5
25901~2FangSkin
 1. Euonymus Tengyuehensis
 2. null
 3. null
 4. null
 5. Cinnabaris
 6. Borneolum Syntheticum
 7. null
 1. n/a
 2. null
 3. null
 4. null
 5. Cinnabar
 6. Synthetic Borneol
 7. null
 1. BaiPi
 2. XiaoMaiFen
 3. HuaShiFen
 4. DuanGanShiFen
 5. ZhuSha
 6. BingPian
 7. DianFen
 1. 6
 2. 30
 3. 500
 4. 90
 5. 30
 6. 30
 7. 60
3615SanCervix
 1. null
 2. Galla Chinensis
 3. Realgar
 4. Calomelas
 5. Borneolum Syntheticum
 6. n/a
 7. Radix Bupleuri
 8. Sargassum
 9. Scolopendra
 10. Thallus Laminariae
 11. Scorpio
 12. Moschus
 13. Scolopendra
 14. Rhizoma Cyperi
 1. null
 2. Chinese Gall
 3. Realgar
 4. Calomel
 5. Synthetic Borneol
 6. n/a
 7. Red Thorowax Root
 8. Seaweed
 9. Centipede
 10. Kelp
 11. Scorpion
 12. Musk
 13. Centipede
 14. Nutgrass Galingale Rhizome
 1. HuangBai
 2. WuBeiZi
 3. XiongHuang
 4. QingFen
 5. BingPian
 6. ShengBaiShao
 7. ChaiHu
 8. HaiZao
 9. WuGong
 10. KunBu
 11. QuanXie
 12. SheXiang
 13. WuGong
 14. XiangFu
 1. 15
 2. 15
 3. 9
 4. 3
 5. 0.3
 6. 9
 7. 2.4
 8. 3
 9. 2p
 10. 3
 11. 3
 12. 0.15
 13. 2p
 14. 9
464FangCervix
 1. Herba Solani Lyrati
 2. Fructus Jujubae
 3. n/a
 4. null
 5. Radix Angelicae Sinensis
 6. Herba Lycopi
 7. null
 8. Radix Paeoniae Rubra
 9. Radix Paeoniae Alba
 10. Fructus Akebiae
 11. Rhizoma Polygoni Cuspidati
 12. Radix Salviae Miltiorrhizae
 13. Poria
 14. Rhizoma Alismatis
 15. Herba Hedyotis Diffusae
 16. Herba Scutellariae Barbatae
 17. null
 18. Rhizoma Paridis
 19. Radix Salviae Miltiorrhizae
 20. Cortex Moutan
 21. null
 22. Herba Taxilli
 23. null
 24. null
 25. Rhizomea Dioscoreae
 26. null
 27. Herba Agrimoniae
 28. Radix Astragali
 29. null
 30. n/a
 31. null
 32. n/a
 33. null
 34. null
 35. n/a
 36. Herba Taraxaci
 37. Radix Glycyrrhizae
 38. null
 39. Rhizoma Smilacis Glabrae
 40. null
 41. Poria
 42. Rhizoma Alismatis
 1. Bittersweet Herb
 2. Chinese Date
 3. n/a
 4. null
 5. Chinese Angelica
 6. Hiraute Shiny Bugleweed Herb
 7. null
 8. Red Peony Root
 9. White Paeony Root
 10. Akebia Fruit
 11. Giant Knotweed Rhizome
 12. Danshen Root
 13. Indian Bread
 14. Oriental Waterplantain Rhizome
 15. Spreading Hedyotis Herb
 16. Barbed Skullcap Herb
 17. null
 18. Yunnan Manyleaf Paris Rhizome; Chinese Paris Rhizome
 19. Danshen Root
 20. Tree Peony Bark
 21. null
 22. Chinese Taxillus Twig
 23. null
 24. null
 25. Common Yam Rhizome;winged Yan Rhizome
 26. null
 27. Hairyvein Agrimonia Herb
 28. Milkvetch Root
 29. null
 30. n/a
 31. null
 32. n/a
 33. null
 34. null
 35. n/a
 36. Dandelion
 37. Liquorice Root
 38. null
 39. Glabrous Greenbrier Rhizome
 40. null
 41. Indian Bread
 42. Oriental Waterplantain Rhizome
 1. ShuYangQuan
 2. HongZao
 3. MingDangShen
 4. HongXiCao
 5. DangGui
 6. ZeLan
 7. ZhiXiangFu
 8. ChiShao
 9. BaiShao
 10. BaYueZa
 11. HuZhang
 12. DanShen
 13. YunLing
 14. ZeXie
 15. BaiHuaSheSheCao
 16. BanZhiLian
 17. ShengYiRen
 18. ZaoXiu
 19. DanShen
 20. DanPi
 21. XiShengDi
 22. SangJiSheng
 23. JingYuRou
 24. ChuanDuanRou
 25. ShanYao
 26. ZhiShouWu
 27. XianHeCao
 28. HuangQi
 29. XiDangShen
 30. JiaoBaiShu
 31. ZiShiYing
 32. QuanDangGui
 33. ZhiFuPian
 34. LuJiaoShuang
 35. PaoShanJia
 36. PuGongYing
 37. ShengGanCao
 38. TaiWuYao
 39. TuFuLing
 40. XiCaoTan
 41. YunLing
 42. ZeXie
 1. 18
 2. 5
 3. 5
 4. 3
 5. 9
 6. 9
 7. 9
 8. 9
 9. 9
 10. 15
 11. 15
 12. 12
 13. 12
 14. 12
 15. 30
 16. 30
 17. 30
 18. 15
 19. 15
 20. 6
 21. 9
 22. 9
 23. 9
 24. 12
 25. 12
 26. 12
 27. 15
 28. 15
 29. 15
 30. 12
 31. 12
 32. 9
 33. 6
 34. 12
 35. 9
 36. 30
 37. 6
 38. 6
 39. 15
 40. 9
 41. 12
 42. 9
5701JianLeukemia
 1. null
 2. Herba Hedyotis Diffusae
 3. null
 4. null
 5. Radix Rumicis Japonici
 6. Fructus Forsythiae
 1. null
 2. Spreading Hedyotis Herb
 3. null
 4. null
 5. Japanese Dock Root
 6. Weeping Forsythia Capsule
 1. HeTaoZhi
 2. BaiHuaSheSheCao
 3. ShengShouWu
 4. ZiCaoGen
 5. TuDaHuang
 6. LianQiao
 1. 60
 2. 30
 3. 30
 4. 15
 5. 15
 6. 30
6710JianJiLeukemia
 1. Fructus Forsythiae
 2. Radix Polygoni Multiflori
 3. Radix Lithospermi
 4. Radix Et Rhizoma Rhei
 5. Semen Juglandis
 6. Herba Hedyotis Diffusae
 1. Weeping Forsythia Capsule
 2. Fleeceflower Root
 3. Gromwell Root
 4. Rhubarb
 5. Walnut Seed
 6. Spreading Hedyotis Herb
 1. LIANQIAO
 2. HESHOUWU
 3. ZICAO
 4. DAHUANG
 5. HETAOREN
 6. BAIHUASHESHECAO
 1. 30
 2. 30
 3. 15
 4. 15
 5. 60
 6. 30
7713,661FangNasopharynx
 1. Rhizoma Imperatae
 2. Radix Actinidiae Chinensis
 3. Radix Zanthoxyli
 4. Eupolyphaga
 5. Ramulus Uncariae Cum Uncis
 6. Herba Cirsii Japonici
 7. Radix Glycyrrhizae
 8. Radix Rubi Parvifolii
 9. Radix Salviae Miltiorrhizae
 10. Ramulus Uncariae Cum Uncis
 11. null
 12. Radix Actinidiae Chinensis
 13. Fructus Tribuli
 14. Radix Cudraniae
 15. Fructus Jujubae
 16. null
 17. null
 18. Radix Zanthoxyli
 19. Bulbus Iphigeniae Indicae
 20. Radix Rubi Parvifolii
 21. n/a
 22. null
 23. null
 24. Flos Chrysanthemi Indici
 25. null
 1. Lalang Grass Rhizome
 2. Yangtao Actinidia Root
 3. Shinyleaf Pricklyash Root
 4. Ground Beetle
 5. Gambir Plant
 6. Japanese Thistle Herb
 7. Liquorice Root
 8. Japanese Raspberry Root
 9. Danshen Root
 10. Gambir Plant
 11. null
 12. Yangtao Actinidia Root
 13. Puncturevine Caltrop Fruit
 14. Tricuspid Cudrania Root
 15. Jujube
 16. null
 17. null
 18. Shinyleaf Pricklyash Root
 19. Indian Iphigenia Bulb
 20. Japanese Raspberry Root
 21. n/a
 22. null
 23. null
 24. Wild Chrysahthemum
 25. null
 1. BaiMaoGen
 2. TieBaoJin
 3. RuDiJinNiu
 4. TuBieChong
 5. GouTeng
 6. DaJi
 7. GanCao
 8. ShePaoLe
 9. DanShen
 10. GouTeng
 11. LaoShuLe
 12. TieBaoJin
 13. JiLi
 14. ChuanPoShi
 15. DaZao
 16. ShengBanXia
 17. ShengChuanWu
 18. RuDiJinNiu
 19. ShanCiGu
 20. ShePaoLe
 21. ShengNanXing
 22. XiCaoGen
 23. XiYeQiXingJian
 24. YeJuHua
 25. ZhouMaTai
 1. 30
 2. 30
 3. 15
 4. 15
 5. 15
 6. 21
 7. 9
 8. 30
 9. 30
 10. 30
 11. 15
 12. 15
 13. 15
 14. 15
 15. 60
 16. 30
 17. 30
 18. 15
 19. 15
 20. 30
 21. 30
 22. 15
 23. 15
 24. 30
 25. 30
8Ai09JianIntestine
 1. Herba Scutellariae Barbatae
 2. Rhizoma Bolbostemmae
 3. Rhizoma Imperatae
 4. n/a
 5. Rhizoma Paridis
 6. Radix Actinidiae Chinensis
 7. Herba Lobeliae Chinensis
 8. Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae
 9. Radix Vitis Adstrictae
 10. Fructus Adinae
 1. Barbed Skullcap Herb
 2. Paniculate Bolbostemma Rhizome
 3. Lalang Grass Rhizome
 4. n/a
 5. Yunnan Manyleaf Paris Rhizome; Chinese Paris Rhizome
 6. Yangtao Actinidia Root
 7. Chinese Lobelia Herb
 8. Airpotato Yam Rhizome
 9. Romanet Grape Root
 10. Thinleaf Adina Root
 1. BANZHILIAN
 2. TUBEIMU
 3. BAIMAOGEN
 4. FENGWEIGEN
 5. ZAOXIU
 6. MIHOUTAOGEN
 7. BANBIANLIAN
 8. HUANGYAOZI
 9. YEPUTAOGEN
 10. SHUIYANGMEIGEN
 1. 15
 2. 15
 3. 30
 4. 15
 5. 15
 6. 60
 7. 15
 8. 30
 9. 15
 10. 15
9AiDiWanCervical
 1. Radix Angelicae Sinensis
 2. Fructus Trapae
 3. Rhizoma Cyperi
 4. Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
 5. Radix Notoginseng
 6. Rhizoma Chuanxiong
 7. n/a
 8. Myrrha
 9. Folium Artemisiae Argyi
 10. n/a
 11. Radix Paeoniae Alba
 12. n/a
 13. Radix Cynanchi Atrati
 14. n/a
 15. Rehmannia Glutinosa (gaertn.) Libosch
 16. Thallus Laminariae
 17. Cortex Cinnamomi
 1. Chinese Angelica
 2. Water Calptrop
 3. Nutgrass Galingale Rhizome
 4. Largehead Atractylodes Rhizome
 5. Sanchi
 6. Szechwan Lovage Rhizome
 7. n/a
 8. Myrrh
 9. Argy Wormwood Leaf
 10. n/a
 11. White Paeony Root
 12. n/a
 13. Blackend Swallowwort Root
 14. n/a
 15. n/a
 16. Kelp
 17. Cassia Bark
 1. DANGGUI
 2. LINGJIAO
 3. XIANGFU
 4. BAIZHU
 5. SANQI
 6. CHUANXIONG
 7. SHILA
 8. MOYAO
 9. AIYE
 10. SHENGQI
 11. BAISHAO
 12. CHUANBEI
 13. BAIWEI
 14. XUANHU
 15. SHUDI
 16. KUNBU
 17. ROUGUI
 1. 90
 2. 75
 3. 60
 4. 60
 5. 24
 6. 15
 7. 60
 8. 45
 9. 30
 10. 90
 11. 90
 12. 90
 13. 90
 14. 90
 15. 90
 16. 300
 17. 15
10AiDiWanCervix
 1. n/a
 2. Radix Paeoniae Alba
 3. n/a
 4. Radix Cynanchi Atrati
 5. Radix Angelicae Sinensis
 6. n/a
 7. Rehmannia Glutinosa (gaertn.) Libosch
 8. Fructus Aurantii Immaturus
 9. Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
 10. Myrrha
 11. Folium Artemisiae Argyi
 12. null
 13. Realgar
 14. n/a
 15. n/a
 16. n/a
 17. Myrrha
 18. Olibanum
 19. null
 20. Borneolum Syntheticum
 21. Thallus Laminariae
 22. Cortex Cinnamomi
 23. Radix Notoginseng
 24. Fructus Cnidii
 25. null
 26. Galla Chinensis
 27. Rhizoma Cyperi
 1. n/a
 2. White Paeony Root
 3. n/a
 4. Blackend Swallowwort Root
 5. Chinese Angelica
 6. n/a
 7. n/a
 8. Immature Orange Fruit
 9. Largehead Atractylodes Rhizome
 10. Myrrh
 11. Argy Wormwood Leaf
 12. null
 13. Realgar
 14. n/a
 15. n/a
 16. n/a
 17. Myrrh
 18. Olibanum
 19. null
 20. Synthetic Borneol
 21. Kelp
 22. Cassia Bark
 23. Sanchi
 24. Common Cnidium Fruit
 25. null
 26. Chinese Gall
 27. Nutgrass Galingale Rhizome
 1. ShengQi
 2. BaiShao
 3. ChuanBei
 4. BaiWei
 5. DangGui
 6. XuanHu
 7. ShuDi
 8. ZhiShi
 9. BaiShu
 10. MoYao
 11. AiYe
 12. ChuanQiong
 13. XiongHuang
 14. PuHuangTan
 15. KuFan
 16. ChenShiHui
 17. MoYao
 18. RuXiang
 19. WuMeiTan
 20. BingPian
 21. KunBu
 22. RouGui
 23. SanQi
 24. SheChuangZi
 25. ShiNa
 26. WuBeiZi
 27. XiangFu
 1. 90
 2. 90
 3. 90
 4. 90
 5. 90
 6. 90
 7. 90
 8. 75
 9. 60
 10. 45
 11. 30
 12. 15
 13. 9
 14. 9
 15. 4.5
 16. 15
 17. 9
 18. 9
 19. 15
 20. 4.5
 21. 300
 22. 15
 23. 24
 24. 9
 25. 60
 26. 30
 27. 60

First Previous Next Last

Page

 

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005